BİZ’in “samimi” tasvirleri

Dile gelenler düştüğü anın mevsimini değiştirir
Yazıya dökülenlerin hissi ise damıtıktır