Diyabet

DİYABET VE PANDEMİ

Pandemi Döneminde fiziksel mesafe ve maske kuralı kadar önemli olan bir diğer önemli konu şeker hastalığı olan hastalarımızın kan şeker düzeylerinin kontrol altında olması gerekliliğidir. ŞekerhastalığıolanCOVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalarımız da ise kan şeker seviyelerinin hedef aralıkta olması hastalığın olumsuz seyir riskini azaltır.