Gebelerde ve Süt Veren Kadınlarda İyot Eksikliği Giderilmelidir!

Gebelerde; tiroid hormon ihtiyacı ve idrarda iyot atılımı arttığı için İYOT ihtiyacı 2 kat artar. Ne yazık ki; Türkiye ve özelde bölgemiz iyotlu tuz kullanımının görece düşük olduğu ülke ve bölgeler arasında yer alıyor.

Peki yeterli iyot almayan annenin kendisi ve bebeğinde ne gibi sorunlar gözlenebilir?

➡️Gebeliğin düşük ile sonuçlanması en sık gördüğümüz olumsuz, önlenebilir bir
sonuçtur.

➡️Gebelik öncesinde tiroid hastalığı olmayan kadınlarda bile yeterli iyot alımı
sağlanmazsa gebelik sonrasında tiroid hastalıkları gelişebilir.

➡️Çocukluk çağının ilk yaşlarında zeka seviyesinin ortalama 10 puan düşük olabileceği
ve otizm riski yaratabildiğine dair araştırma sonuçları mevcuttur.

O HALDE İYOT DESTEĞİ GEBELERDE VE SÜT VEREN KADINLARDA SAĞLANMALIDIR!

İYOTLU TUZ, iyot ihtiyacımızı karşıladığımız temel kaynaktır.

Ancak gebelerde ve süt veren kadınlarda iyotlu tuza ilave olarak günde 100-150 MİKROGRAM İYOT almaları gerekliliğini önemle vurgulamak isterim.

Sevgiler ??