Gebelikte Endokrin Hastalıklar

1) GEBELİKTE TİROİD HASTALIK KONTROLÜ NEDEN KRİTİK BİR KONUDUR?? ÇÜNKÜ;

Gebelik’te tiroid hastalıkları; gebeliğe bağlı, geçici  ve zarar vermeyen bir durum olabileceği gibi, cenin kaybı ve bebekte organ gelişim bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Gebelik’te tiroid hormon kan tetkikleri,  gebe olmayan kişilere göre değişkenlik gösterir. Annenin gebelik dönemi, iyot eksikliği gibi bazı durumlar hormon  tetkiklerini yorumlamayı zorlaştırarak tiroid hastalığının teşhisini zorlaştırabilir.  Bu nedenle gebelikte bu hormon tetkiklerinin doğru yorumlanması, verilecek tedaviyi değiştireceğinden kritik öneme sahiptir, hatta bazı durumlarda gebe kişiye tedavi vermeye gerek bile kalmayabilir.

Bu nedenlerden ötürü, Gebelerde tiroid hastalıkları bu konuda deneyimli hekimlerce değerlendirilme gerektiren hassas bir konudur.

2) GEBELİK VE ŞEKER HASTALIĞI

EN İYI GEBELIK KAN ŞEKER KONTROLÜ; Anne adayının gebelik öncesi sağlık taraması, yaşam tarzı ve beslenme eğitimi ile olur!!

Diyabet riski yüksek kişilerde sağlık kontrolü gebelik öncesinden başlanmalıdır!!!

Gebelik planı yapan hangi bireylerde Diyabet taraması yapılmalıdır?

  • 40 yaş üzeri
  • Daha önce 4.5 kg ve/veya ölü doğum öyküsü olan
  • Gizli şekeri olan
  • Obez
  • Önceki gebeliklerinde şeker saptanmış
  • Polikistik over sendromu olan
  • Sedanter yaşayan
  • Ailesinde şeker hastalığı olan kişiler DİYABET taraması yapmalıdır!!