GRAVES HASTALIĞI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARINIZ

Graves; aşırı tiroid hormon üretimi sonucunda, çarpıntı, kalp ritm bozuklukları, sinirlilik, terleme, titreme, hipertansiyon, sıcağa tahammülsüzlük, kilo kaybı, saç kaybı, ishal, göz kürelerinin dışa doğru ilerlemesi, ve göz kapağında şişme, adet görememe/düzensizliği gibi şikayetlere neden olabilen bir hastalıktır.

1) Graves hastalığının nedeni nedir?
➡️Genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde çevresel bazı etmenlerin (virüs, bakteri, stres, endokrin bozucu kimyasal maddeler) hastalığı tetiklediği düşünülmektedir. Kadın cinsiyet, sigara kullanımı, gebelik ve bazı iyot içeren ilaçlar buna örnek nedenlerdendir.

2) “Neden bana ameliyat, kuzenime ilaç tedavisi uygun görüldü?”
➡️Graves hastalığının tedavisi; medikal (ilaç), Radyoaktif iyot ve Cerrahi tedavidir. 12-18 ay süresince verdiğimiz ilaç tedavisinin başarı şansı % 50, yanı sıra Radyoaktif iyot tedavisi sonrası hastalığın tekrarlama riski %37, Cerrahi tedavi sonrası ise %6 dır. Soruya bu veriler ile baktığımız zaman Cerrahi tedavinin hastalığı ortadan kaldırma etkisinin, diğer tedavilerin ise uygulanım sonrasında hastalığın tekrarlama olasığının yüksek olduğu aşikardır. Fakat, her bir tedavi seçeneğinin farklı avantaj ve dezavantajları var. Haliyle, hastaya uygun tedavi kararı bireye özgü değişkenlik gösterip, tüm detayların göz önünde tutulmasını gerektiriyor.

3) “Gebelik planlıyorum, hastalığımın takibinde ve tedavisinde değişiklikler olur mu?”
➡️Kesinlikle evet, verilen ilaç tedavi seçeneği ve dozları gebelik aylarına göre değişkenlik gösterir. Gebelik döneminde hormon düzeyleri gebelik öncesi döneme göre farklılaşır, ayrıca gebe kişinin kanında bulunan hastalığa özgü bazı antikor seviyelerinin belirli gebelik aylarında takibi kritik öneme sahiptir. Öyleki, bazı durumlarda Perinatologa, bebeğin (organlar, kemik, tiroid bezinde,…) olası gelişim kusur riskini dile getirerek, detaylı görüntüleme ve çok nadiren de olsa kordon kan örneği alınmasını öneriyoruz, ve bu sayede uygun tedavi doz ayarını yaparak bebekte oluşabilecek zararın önüne geçebiliyoruz.