Guatr

Tiroid Hastalığının tanı ve tedavi planı çizilirken, boyun muayenesi yanı sıra eşzamanlı Boyun Ultrasonografisi  ve gerekli ise tiroid nodulünden biopsisi deneyimli hekimce yapılmalıdır.