Kan Şekeri Düzeylerinde Dalgalanmalar

SAĞLIK UYARILARI KÖŞEM için bugün kan şeker düzeylerindeki dalgalanmaların (şeker seviyesinde yükselme ve düşme seyrinin) önemini ve ne yaptığımı ve de yapabileceklerimizi öne çıkartmak istiyorum.

Post’ta görülen örnek kan şeker takipleri, Şeker hastalığı’na sahip bireylerin ve de gebe hastalarımın sadece bir kısmına ait, ilk başvuruları esnasındaki bu bozuk kan şeker değerleri ile ilgili mesajlarım olacak;

➡️İlki Pandemi’nin, Diyabet hastalarının kan şeker kontrollünü sağlamada -yaygın kanının aksine- ENGEL TEŞKIL ETMEDIĞIDIR, çünkü ilk muayene ve eğitimim sonrasında yaptığım YAKIN TELE TAKİP ile kan şeker düzeylerini kontrol altına almak zor değil, bu bahis açılmışken sunu söylemeliyim, Diyabet hastalarının kan şeker kontrolü için nadiren hasta yatışı gerekir, ayaktan kontrol altına almak mümkün, tabi bunu kan şeker takiplerinizi günlük mesaj kutuma atmanız sureti ile yaptığım yakın takip ve tedavi dozlarınızı düzenleyerek sağlıyorum.

➡️Diyabet’i olan ve olmayan hastalarımızın tarif ettiği kan şeker düşüşlerinin (HİPOGLİSEMİ’nin) saatini ve açlık/tokluk durumunu kayıt altına almaları önemlidir. Çünkü, Diyabet’in yanı sıra, çok farklı neden/haller, hastalıklar, ilaçlar kan şeker düşüşüne neden olabilir.

➡️GELIŞEN DIYABET TEKNOLOJILERI sayesinde yaptığım kan şeker takipleri sonrasında hastaya uygun insulin doz/çeşitlerini belirlemek sureti ile tedavi değişikliği önerebiliyorum.

Ve yine hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde acıtıcı ve yorucu olan günlük kendi kendinize yaptığınız kan şeker ölçümlerinin yerine, SÜREKLI KAN ŞEKER DÜZEYLERINIZI KAYIT ALTINA alan, cilt altına yerleştirilen yeni ölçüm sistemlerini uygulayarak şeker kontrolünü daha etkin ve rahat bir şekilde sağlayabiliyorum.

Hem hasta hem de hekim için görece konforlu olan bu ölçüm sistemlerine tüm diyabetli hastalarımızın ulaşabilme imkanının sağlanması talebiyle…