Kemik Erimesinin Tedavisi Kadar Takibi de Çok Önemlidir!

5 yıldır oldukça güçlü bir kemik erime ilacı almasına rağmen kemik yoğunluğu ölçümünde düzelme sağlanmamış olan zor bir vakam oldu bu hafta.

Benzer durumda çok hastamızın olduğunu biliyorum.

Tedaviyi düzenli almak şartı ile kemik dokusunda iyileşme olmamasının bir çok nedeni var. Referans tıp kitaplarımızın tablolarında çeşitli hastalıklar ve mineral/vitamin eksiklikleri en sık nedenler arasında yer alır. Bu hastalık ve eksiklikleri tetkik etmek hastanın sabrını –haklı yere– zorlayan bir durumdur .

Aslında iyi bir haber vermek niyetim; kemik erimesi tedavisinde modern tıp oldukça güçlü bir pozisyonda, bu bakımdan; bu zorlu tektik aşamasını geçtikten sonra bir neden bulamazsak, başarılı olmamış bir tedavide ısrar etmeye gerek kalmıyor, yeni tedavi seçenekleri ile etki etmemiş olan eski tedaviyi değiştirebiliyoruz.

Bir hatırlatma yaparak dikkat çekmek istediğim bir konu daha var; çok etkili bir ilaç bile olsa HER İLAÇ HER HASTAYA uygun değil.
Mesela;

➡️Menopoz öncesi dönemdeki kadınların

➡️Genç yaş hastaların

➡️Erkek hastaların

➡️Böbrek yetmezliği olan hastaların

➡️Kanser hastalarının

➡️Kortizon kullanımı sonrası kemik erimesi gelişen

HER BiR HASTANIN

Alacağı kemik güçlendirici ilaçlar ve hatta bazı durumlarda bu ilaçların dozları birbirinden farklı olabiliyor.

Son olarak bir de güncel bir tartışma konusunu vurgulayacağım; Meme kanseri ve kemik erimesi olan veya kemik erimesi olmayan ama bazı tedaviler verilmesi planlanan bu hastaları kemik güçlendirici ilaçların kullanımı bakımından değerlendirmek gerekir.