Kemik ve Testis

Çok değil belirli, standart bir seviyede sağlık bilgisi sağlanmış bir alt yapımız olsa idi tam şifa ile sonuçlanacak bir tedaviye vesile olabilecektim geçen haftaki bir hastama

İlk postta yer verdiğim görüntüler, kemik yoğunluğunu gösteren dansitometri filmi, ve bu film kemik erimesi olan menopoz sonrası kadın hastaya değil genç bir erkek hastaya ait –gençlerde hele de erkeklerde kemik erimesinin nedeni tedaviye göre öncelenmesi gerekir- ve kemik zayıflığına sebep ise erkeklik hormon(testosteron) üretiminin yeteri kadar gerçekleşemediği küçük testis raporu 3. postta yer alan

Boy kısalığı kadar standart üstü BOY UZAMASı da problem olarak görülebilmeli iken hastaya ilk bu anormal durumu farkettiren askerlik başvurusundaki muayene doktoru oluyor, 2 metre 10 cm boyunda hastamız, bilen bilir bilmeyene tanımlayalım devlik hastalığı diye geçen AKROMEGALİ adında bir endokrinolojik hastalığımız var, bu düşünülüyor, fakat defalarca yinelenen tanı testleri doğrulamamış bu hakim görüşü

Hastalığın sosyal hasar kısmına yeteri kadar hemhal olamadığım, boy uzaması şikayeti devam eden hastamın; fizik bakı ve sistemik sorgulamasında kulaç boyu, tepe-topuk boyundan uzun değilken, koku almada noksanlık, iki taraflı küçük testis, sakal traş sayısının ve ses derinliğinin az olması, cinsel fonksiyon bozukluğu ve meni yokluğu gibi yol gösterici gücü yüksek bulguları vardı.

Erkeklik hormonu salgılanmadığı zaman kemik uçlarının kapanması gecikir ve hastamızda vuku bulduğu üzere boy uzaması devam eder, yine gecikmiş ergenlik bulgularının müsebbibi bu testosteron hormon eksikliğidir.

HIPOGONADOTROPIK HIPOGONADIZM teşhisi aldı hastam yaptığım kan tetkikleri sonrasında, koku almada azalma ile de KALLMAN SENDROMU olması kuvvetle muhtemel

Gelelim burukluğuma, daha erken yaşta tanı almış olsa idi şu an testis volümünü büyütmek için verdiğim tedavilerin başarı şansı çok daha yüksek olacaktı…

Şu sıraladığım 2 maddeyi sağlık sohbetlerimizde yer verirsek “keşke” leri azaltmış olabileceğiz;
➡️Aşırı boy uzamasını
➡️Gecikmiş ergenliğe geçiş bulgularını (sakal traş, tüylenme azlığı, testis küçüklüğü, inmemiş testis (yumurtalık))önemseyip doktor başvurumuzu geciktirmeyelim

İyi haftalar🌻🌻