Menopoz

Biyolojik ebeveyn olabilme şansı yaratması yan sıra kalp damar sağlığının korunabilmesi içinde ERKEN MENOPOZ, teşhisi geciktirilmemesi gereken bir durumdur.

Erken menapoz nedenlerinin bir kısmı; genetik hastalıklar ve ırk/etnisite gibi değiştirilemez özellikte iken, diğer nedenler; sigara içmek, adet döngüsünün kısa olması ve ENDOKRİN BOZUCU KIMYASALLARA maruziyet gibi önüne geçilebilir niteliktedir.

ENDOKRİN BOZUCU KiMYASALLAR ile ilgili postlarımızı, literatür taramamız bittikten sonra paylaşmayı planlıyorum. İnanıyorum ki; toplum sağlığını tehdit eden bu kimyasalları iletiş erek farkındalığımızı artırabilirsek sağlıklı yaşam hakkımıza sahip çıkmış olacağız.