Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun. Kişisel verilerin korunması kapsamında internet sitesi aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Berçem Ayçiçek, Tuğba Arkan, Arda Bilgili. Otoimmün tiroid hastalığı vemakro-tsh birlikteliği / olgu sunumu. 40.temd kongresi, p090, mayıs 2017.
 • Berçem Ayçiçek, Esma Bekmez, Tuğba Arkan, Emre Dönmez, Cihangir Çakır. Adrenokortikal Karsinom Vakası/Mitotan Deneyimi. 40.TEMD kongresi, p146, Mayıs 2017.
 • Berçem Ayçiçek, Tuğba Arkan, Çiğdem Ertuğrul. Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi ve erken ovaryan yetmezlik birlikteliği/olgu sunumu. 40.TEMD Kongresi, p167, Mayıs 2017.
 • Tuğba Arkan, Berçem Ayçiçek Doğan, Çiğdem Ertuğrul, Ümmühan Öztürk. Oral Tiroid hormon tedavisine direnç vakası, p026, 38. TEMHK, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.
 • Berçem Ayçiçek Doğan, Tuğba Arıkan, Emre Dönmez, Ayhan Bekmez. Tiroid hormon direnci ve hashimoto tiroiditi birlikteliği/ olgu sunumu, p050, 38. TEMHK, Antalya,11-15 Mayıs 2016.
 • Narin Nasıroğlu İmga, Yasemin Tütüncü, Mustafa Ünal, Mazhar Müslüm Tuna, Berçem Ayçicek Doğan, Serhat Isık, Dilek Berker, Serdar Güler. Adrenal insidentalomalı hastalarda görüntüleme ile eşlik eden böbrek ve karaciğer insidentaloması görülme sıklığı, p150, 38. TEMHK, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.
 • Zeki Aydın, Gülçin Taşkın, Berçem Ayçiçek Doğan, Aysun Kalinci, Ali Sait Turgut, M. Savaş Serpil.Ailesel Hipokalemik Metabolik Alkaloz: Gitelman Sendromu. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. pS028, 6-10 Mayıs 2015, Antalya.
 • Ayse Arduc, Serhat Isık, Serpil Allusoglu, Ayse Iriz, Bercem Aycicek Dogan, Mazhar Müslüm Tuna, Celil Gocer,  Dilek Berker, Serdar Guler. Hipotiroidili hastalarda işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 37.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi .p068, 6-10 Mayıs 2015, Antalya.
 • Berçem Ayçiçek Doğan, Ayse Arduc, Mazhar Müslüm Tuna , Dilek Berker ,Nilgün Demirci, Semra Demirtaş, Hülya Çiçekcioğlu, Serdar Güler. Prolaktinomalı hastalarda bir yıllık kabergolin tedavisinin Otoimmun fibrotik reaksiyonlar üzerine etkisi. 37.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi .p007, 6-10 Mayıs 2015, Antalya.
 • F. Kerim Küçükler, Yasin Şimşek, Berçem Ayçiçek Doğan, Mazhar Tuna, Serdar Güler. Gebelik hipertiroidisi ve Vitamin D. 6. Tiroid Kongresi, p 38, 28-30 Kasım 2014, SWISS OTEL, ANKARA.
 • Derya Köseoğlu, Mazhar Müslüm Tuna, Narin Nasıroğlu İmga, Berçem Ayçiçek Doğan, Mehtap Navdar BAŞARAN, Serdar Güler. Adrenal Kitlelerde görüntüleme Özellikleri ile fonksiyone lezyonlar ayırt edilebilir mi?. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. p306, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Melia Karaköse, Berçem Ayçiçek Dogan, Esra Tutal, Muyesser Sayki Arslan, Erman Çakal, Ayşe Arduc, Mazhar Muslum Tuna, Dilek Berker, Serdar Güler, Tuncay  Delibaş. Polikistik Over Sendromlu hastaların Klinik ve Biyokimyasal Özellikleri. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p038, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Mustafa Çalışkan, Mustafa Ünal, Taner Demirci, Berçem Ayçiçek Doğan,  Mustafa Özbek, Dilek Berker, Tuncay Delibaş, Serdar Güler. Primer Hiperparatiroidi nedeni ile takip edilen 307 hastanın demografik özellikleri . 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p238,  21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Ersen Karakılıç, Mehtap Navdar Başaran, Berçem Ayçiçek Doğan, Narin İmga, Ayşe Arduç, Yasemin Tütüncü, Tuba Ünal., Dilek Berker, Serdar Güler Klinik ve laboratuvar  bulguları eşliğinde büyüme hormonu üreten adenomların immunohistokimyasal incelemesi. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p019, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mehtap Navdar Başaran, Berçem Ayçiçek Doğan, Derya Köseoğlu, Büşranur Çavdarlı, Mustafa Ünal, Serdar Güler . Nörofibromatozis tip 1 sendromu ve primer hiperparatiroidizm / Olgu sunumu .36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p335, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Berçem Ayçıçek Doğan,Müyesser Saykı Arslan, Serhat Işık, Esra TutaL, Dilek Berker, Melia Karaköse, Serdar Güler, Tuncay  Delıbaşı. Prolaktinoma hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p208, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Ersen Karakılıç, Mahmut Apaydın, Bercem Ayçiçek Doğan, Seyfullah Kan, Mazhar Müslüm Tuna, Mustafa Özbek, Mehtap Navdar Basaran, Serdar Güler, Tuncay Delibaş. İdiopatik hipogonadotropik hipogonadizm hastalarının klinik ve labaratuvar  özellikleri. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p299, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Berçem Ayçiçek Doğan, Ersen Karakılıç, Büşranur Çavdarlı, Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Feokromositomanın nadir bir sebebi; Nörofibromatozis tip 1 –Noonan sendromu olgusu. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p, 21 – 25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mehtap Navdar Başaran, Ersen Karakılıç, Berçem Ayçiçek Doğan, Mazhar Müslüm Tuna, Narin İmga Nasıroğlu, Mustafa Ünal, Dilek Berker, Serdar Güler. Ektopik ACTH kliniği gösteren hipofizer Cushıng vakası. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p154, 15 – 19 Nisan 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Ersen Karakılıç, Mehtap Navdar Başaran, Berçem Ayçiçek Doğan, Narin İmga Nasıroğlu, Mazhar Müslüm Tuna, Mustafa Ünal, Dilek Berker, Serdar Güler. Kavum septum pellisidum ve kavum vergae anomalisi ile ilişkili iki hipofizer yetmezlik vakası. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p153, 15 – 19 Nisan 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mehtap Navdar Başaran, Mazhar Müslüm Tuna, Ersen Karakılıç, Mustafa Ünal, Ferit Kerim Küçükler, Berçem Ayçiçek Doğan, Serhat Işık, Dilek Berker, Serdar Güler. Cushıng hastalığı ve adrenalcushıng sendromlu hastalarda metabolik değişikliklerin karşılaştırılması. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p152, 15 – 19 Nisan 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran,Narin Nasıroğlu İmga, Berçem Ayçiçek Doğan,Ersen Karakılıç, Ayşe Arduç, Mustafa Ünal,Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Akromegali ve TSHoma birlikteliği olan 3 vaka sunumu. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p141, 15 – 19 Nisan 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Narin Nasıroğlu İmga, Berçem Ayçiçek Doğan, Mazhar Müslüm Tuna, Ersen Karakılıç, Mehtap Navdar Başaran, Yasemin Tütüncü, Serhat Işık,Mustafa Ünal, Dilek Berker, Serdar Güler. Gebelikte üçüncü trimesterda gelişen tek tarafli spontan adrenal hemoraji olgusu.35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, p036, 15 – 19 Nisan 2013, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Narin Nasıroğlu İmga, Ersen Karakılıç, Mine Karadeniz, Berçem Ayçiçek Doğan, Yasemin Tütüncü, Serhat Işık, Dilek Berker, Serdar Güler. Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi olgusu. 5. Türkiye Tiroid hastalıkları kongresi, p126, 23-24 Kasım 2012, Ankara.
 • Narin Nasıroğlu İmga, Mazhar  Müslüm Tuna, Ersen Karakılıç, Berçem Ayçiçek Doğan, Serhat Işık, Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Graves Hastalığı olan olguda Metimazol tedavisine bağlı myozit. 5. Türkiye Tiroid hastalıkları kongresi, p121, 23-24 Kasım 2012, Ankara.
 • İffet Dağdelen, Yasemin Ateş Tutuncu, Ferhat Gokay, Serhat Işık, Ayşe Arduc, Bercem Aycicek Doğan, Gulhan Akbaba, Dilek Berker, Serdar Guler. Non fonksiyone hipofiz adenomu vakalarımız. 34. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Kongresi, p080, 11-15 Nisan 2012, Antalya.
 • Ayşe Arduç, İffet Dağdelen, Gülhan Akbaba, Serhat Işık, Kerim Küçükler, Berçem Ayçiçek Doğan, Dilek Berker, Serdar Güler. Pubik fraktür ile tanı alan Subklinik Cushing Sendromu olgusu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p223, Antalya (2011).
 • Ayşe Arduç, Mazhar Müslüm Tuna, Berçem Ayçiçek Doğan, Yasemin Tütüncü, Ferhat Gökay, Oya Topaloğlu, Halise Çınar Yavuz, Dilek Berker, Serdar Güler. Subklinik Cushing sendromunun eşlik ettiği Aldosteronoma olgusu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p225, Antalya (2011).
 • İffet Dağdelen, Ayşe Arduç, Berçem Ayçiçek Doğan, Ferit Kerim Küçükler, Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Çenede kitle ile tanı alan Primer Hiperparatiroidizmli olgu sunumu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p107, Antalya (2011).
 • İffet Dağdelen, Ayşe Arduç, Berçem Ayçiçek Doğan, Yasemin Tütüncü, Ferit Kerim Küçükler, Dilek Berker, Serdar Güler. Tirotoksikoz ve masif pulmoner tromboembolinin birlikte olduğu olgu sunumu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p106, Antalya (2011).
 • Ayşe Arduç, Berçem Ayçiçek Doğan, Yasemin Tütüncü, Mazhar Müslüm Tuna,Gülhan Akbaba, Ferhat Gökay, Dilek Berker, Serdar Güler. Toksik Diffüz Multinodüler Guatrı olan Tiroid hemiagenezili  Olgu.  33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p37, Antalya (2011).
 • Mazhar Müslüm Tuna, Berçem Ayçiçek Doğan, Ayşe Arduç, Gülhan Akbaba, Kerim Küçükler,  İlkay Akmangit,Yasemin Tütüncü,  Dilek Berker, Serdar Güler. Kalsiyum stimulasyon testiyle insülinomanın lokalize edildiği  olgu sunumu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p140, Antalya (2011).
 • Ayşe Arduç, Berçem Ayçiçek Doğan, Yasemin Tütüncü, Mazhar Müslüm Tuna, Ferhat Gökay, İffet Dağdelen, Dilek Berker, Serdar Güler. Pitüiter metastaz  ile seyreden bir meme kanserli olgusu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p176, Antalya (2011).
 • Berçem Ayçiçek Doğan, Mazhar Müslüm Tuna,  Ayşe Arduç,Yasemin Tütüncü, Ferit Kerim Küçükler,  Dilek Berker, Serdar Güler.Hipoglisemi ile başvuran hastada parsiyel hipopitüitarizm /olgu sunumu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p185, Antalya (2011).
 • Berçem Ayçiçek Doğan,Ayşe Arduç, Orkun Sarıçam, Yasemin Tütüncü,Mazhar Müslüm Tuna, İffet Dağdelen, Dilek Berker, Serdar Güler. Nonobez polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci  ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi p233, Antalya (2011).
 • Doğan BA, Tunca H, Sennaroğlu E, Işık S, Küçükler F.K, Arduç A, Berker D, Güler S. Tip 2 Diyabetes Mellitus tedavisinde kullanılan farklı tedaavi rejimlerinin Ortalama Trombosit Hacmi ile İlişkisi. 47.Ulusal Diyabet Kongresi (Sözlü Sunum), 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Doğan BA, Tunca H, Sinem Tümtürk, Dam G, Akdur SH. Proksimal Kas Güçsüzlüğü ile başvuran Tip 2 DM Hastasında Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati/Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15 – 19 Ekim 2008, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Bakırcı S, Tunca H, Üreyen Ç, Doğan BA, Dam G, Akdur SH. İnfektif Endokarditli Olguda Saptanan Diffüz Nekrotizan Kresentrik Glomerülonefrit/Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15 – 19 Ekim 2008, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Doğan BA, Yıldırım M, Tunca H, Dörtbaş F, Akdur SH. Anti-CCP pozitifliği olan bir Primer Sjögren Sendromu Vakası/Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15 – 19 Ekim 2008, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Doğan BA, Tunca H, Dam G,  Akdur SH. Ankilozan Spondilit Vakasında İnsidental olarak saptanan Kor triatriatum Sinister Hastalığı/Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15 – 19 Ekim 2008, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Gedik G, Tunca H, Akdur S, Ürün Y, Ayçiçek B, Genç H.  Polimyozit seyrinde görülen AMA-M2 pozitifliği: Vaka Sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 05 – 09 Eylül 2007, Lara, Antalya.
 • Doğan BA, Demirdal A, Aslan V, Özbalkan Z, Karaaslan Y.  Mc Cune Albright Sendromu olan hastada artrit tablosu/Olgu Sunumu. Romatoloji Kongresi, 1-5 Eylül 2007, Ölüdeniz, Fethiye.
 • Sennaroğlu E, Can T, Tunca H, Karakan Ş, Ürün Y, Civelek B, Gedik G, Bakırcı S, Doğan BA. Takayasu arteriti ile beraber yüksek antifosfolipid antikor pozitifliği ve FV Leiden – MTHFR gen mutasyonu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13 – 17 Eylül 2006, Belek, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Bakırcı S, Tunca H, Karakan Ş, Doğan BA, Civelek B, Can T, Özişler C.  Derin ven trombozu ile  başvuran olguda  sistemik lupus eritematozus’a sekonder antifosfolipid sendromu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13 – 17 Eylül 2006, Belek, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Civelek B, Can T, Doğan BA, Gedik G, Karakan Ş, Tunca H. Pyoderma gangrenosum ile prezente olan akut myeloblastik lösemi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13 – 17 Eylül 2006, Belek, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Karakan Ş, Tunca H, Doğan BA, Özşeker B, Özişler C, Ürün Y. Nefrotik sendrom ve CA – 125 yüksekliğiyle presente olan seronegatif sistemik lupus eritematozus olgusu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13 – 17 Eylül 2006, Belek, Antalya.
 • Sennaroğlu E, Doğan BA, Tunca H, Karakan Ş, Bakırcı S, Gedik G, Civelek B, Can T. Dermatomyozit hastalığına sekonder hemofagositik sendrom vakası. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13 – 17 Eylül 2006, Belek, Antalya.