Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun. Kişisel verilerin korunması kapsamında internet sitesi aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • (YENİ) Ersen Karakılıç, Bercem Ayçiçek, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Mustafa Unal, Dilek Berker, Serdar Güler. Thyroidvolume in youngmales with idiopathichypogonadotropichypogonadismversusyounghealthymales. Nobel Med 2021; 17(1): 54-58
 • Ayçiçek B. Kalp hastalarında diyabet ilaçlarınınkullanımı. Yiğit Z, editör. Diyabet ve KalpHastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2020. p.13-8.
 • Çınar Yavuz H, Ayçiçek B. Diabetesmellitushastalarında kullanılan antidiyabetik ilaçlar. Yiğit Z, editör. Diyabet ve Kalp Hastalıkları. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.10-2.
 • Narin Nasiroglu Imga, Yasemin Tutuncu, Mustafa Unal, Mazhar Muslum Tuna, Bercem Aycicek, Serhat Isik, Dilek Berker, Serdar Guler. Frequency of incidentalliverandrenalmassesaccompanying adrenal incidentalomas. Adrenal insidentalomaya eşlik eden karaciğer ve renal kitlelerinin sıklığıDoi: 10.21601/ortadogutipdergisi.395907
 • Çınar Yavuz H, Ayçiçek B. Diabetes mellitus hastalarında kullanılan antidiyabetik ilaçlar. Yiğit Z, editör. Diyabet ve Kalp Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.10-
 • Ayçiçek B. Kalp hastalarında diyabet ilaçlarının kullanımı. Yiğit Z, editör. Diyabet ve Kalp Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.13-8.
 • Narin Nasiroglu Imga, Yasemin Tutuncu, Mustafa Unal, Mazhar Muslum Tuna, Bercem Aycicek, Serhat Isik, Dilek Berker, Serdar Guler. Frequency of incidental liver and renal masses accompanying adrenal incidentalomas. Adrenal insidentalomaya eşlik eden karaciğer ve renal kitlelerinin sıklığı.  Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.395907. ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 10 (3): 220-227, 2018.
 • Narin NASIROĞLU İMGA, Özgür KARAKURT, Berçem AYÇİÇEK, Zeynep KARABULUT, Yasemin TÜTÜNCÜ, Dilek BERKER, Bülent KOÇER, Serdar GÜLER. Primary Hyperparathyroidism Caused byEctopic Adenoma Resected byVideo-Assisted Thoracic Surgery:Case Report. doi: 10.5336/endocrin.2015-44394.
 • Didem Eroğlu, Cihangir Çakır, Ayhan Bekmez, Berçem Ayçiçek, Esma Türkmen. After methimazole dose escalation developing agranulocytosis in long-term use of methimazole. J KARTAL TR. Ahead of Print: KEAH-90267. DOI:10.5505/jkartaltr.2015.90267.
 • Mazhar Müslüm TunaErsen KarakılıçMehtap Navdar BaşaranBerçem Ayçiçek, Narin Nasıroğlu İmgaAyşe ArduçTuba ÜnalYasemin TütüncüDilek BerkerSerdar Güler*Immunostaining Results of Growth Hormone Secreting Adenomas and Their Correlation with Laboratory Findings. Turk J Endocrinol Metab 2016; 20: 69-71. Accepted Date: 05/06/2016 10.4274/tjem.3032
 • Mazhar Müslüm Tuna, Berna Afacan Öztürk, Narin Nasıroğlu İmga, Berçem Ayçiçek, Serhat Işık, Simten Dağtaş,Gülsüm Özet, Dilek Berker, Serdar Güler. Acut Monocytic Leukemia with Pituitary Involvement:A Case Report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism,DOI: 10.4274/tjem.2602.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Berçem Ayçiçek Doğan, Tuba Eyyüpkoca, Ayşe Arduç, Kerim Küçükler, Dilek Berker, Serdar Güler. Diferansiye Tiroid Kanserinde Endojen TSH Uyarısının Rezidü Boyutu veTiroglobulin Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Endocrin 2015;10(1):12-5.
 • Ayşe Arduc, Mazhar Muslum Tuna, Bercem Aycicek Dogan, Gulhan Akbaba, Dilek Berker, Serdar Guler. Thyroid Gland Hemiagenesis with Multinodular Graves’ Disease: A Case Report[Multinodüler Graves’ Hastaliğinin Eşlik Ettiği Tiroid Hemiagenezili Olgu]. doi: 10.5455/medscience.2015.04.8249.
 • Gülhan Akbaba, Eren Akbaba, Dilek Berker, Serhat Işık, Bercem Ayçiçek Doğan, Ufuk Özuğuz, Yasemin Tütüncü, Nuri Danışman, Serdar Güler. Fetal-Maternal Outcomes of Isolated Hypothyroxinemia in Pregnancy. Turk Jem 2014; 18: 106-110. DOI:10.4274/tjem.2520.
 • Mazhar Muslum Tuna, BercemAycicekDogan, Narin NasirogluImga, Ersen Karakilic, Mine Karadeniz, Yasemin Tutuncu, Serhat Isik, Dilek Berker, Serdar Guler. ThyrotoxicHypokalemicPeriodic Paralysis: A Case Report. doi: 10.5455/medscience.2014.03.8174.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Berçem Ayçiçek Doğan, Ayşe Arduç, Gülhan Akbaba, Kerim Küçükler, İlkay Akmangit, Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu. A Case Report of Insulinoma Located with Calcium Stimulation Test. (Haseki Tıp Bülteni 2014; 52:296-8). DOI: 10.4274/haseki.1664.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Ersen Karakılıç, Berçem Ayçiçek Doğan,Ayşe Arduç, Serhat Işık, Dilek Berker, Serdar Güler. Diagnostic and Prognostic Value of TSH Levels in Differentiated Thyroid Cancers.  Turk Jem 2014; 1: 1-4.
 • Berçem Ayçiçek Doğan,Mazhar Müslüm Tuna, Ayşe Arduç, Narin Imga Nasıroğlu, Yasemin Tütüncü, Serhat Işık, Merve Yılmaz, Dilek Berker, Serdar Güler. Mean Platelet Volume and Lipid Profile in Non-obese Prolactinoma Patients Without Insulin Resistance. Turkiye Klinikleri J Endocrin 2014;9(2):33-8.
 • Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Berçem Ayçiçek Doğan, Ersen Karakılıç,  Büşranur Çavdarlı, Yasemin Tütüncü, Dilek Berker, Serdar Güler. Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu  A RareCause of Pheochromocytoma; NeurofibromatosisType 1-Noonan Syndrome.  DOI: 10.4274/haseki.1539.
 • Murat Ünlü, Ayşe İriz, Berçem Ayçiçek Doğan, A. Seçil Kayalı Dinç,Engin Dursun, Adil Eryılmaz, Aydın Acar. Obstrüktif uyku apne sendromu semptom ve bulguları ile obezite arasındaki ilişki. J Med Updates 2014;4(1):11-15.
 • Berçem Ayçiçek Doğan,  Gökhan Aksel,  Nurettin Özgür Doğan,  Tuba Erdoğan,  Engin Sennaroğlu.  Familial Mediterranean Fever Presenting with Perimenstrual Attacks and Infertility. Istanbul Med J 2013; 14: (54-56).
 • Doğan BA,Sennaroglu E,Tunca H, Işık S, Küçükler F.K, Arduç A, Berker D,Güler S.Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Kullanılan Farklı Tedavi Rejimlerinin Ortalama Trombosit Hacmi ile İlişkisi.Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23(2):109-14.
 • Doğan BA, Özaslan E, Akbulut S, Topal F, Kayhan B, Köseoğlu T, Altıparmak E. Reversibl aside neden olan iskemik hepatit: Olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006;5(3):192-195.