YÜKSEK DOZ İYOT UYARILARI

Günaydınlar.  Sağlık uyarısı için gecikmiş olduğum bir konu; yüksek doz İYOT takviyesi

5 aylık sürede yüksek doz İYOT maruziyetinden zarar görmüş 3 hastam oldu… ciddi bir rakam bu çünkü söz konusu olan ZARAR GÖREN KIŞI SAYISI

Önerdiğimiz günlük İYOT miktarları gebe/süt veren bireyler gibi ihtiyacın arttığı hallerde bile totalde 350 mcg geçmez ve yıllar içerisinde bilimsel metodlarla yapılagelen çalışmaların şekillendirdiği klavuzlarımızın bize 500 mcg için toksisite riski uyarısı yapıyor iken, nodül “yok etmek” iddiası ile verilen BINLERCE KAT daha fazla İYOT öneriliyor/veriliyor/kullanılıyor

Aslında bilimsel kanıtı olmayan yaklaşımlara yer vermenin gereksizlikten öte zararına inanırım, fakat konu SAĞLIK

Dibini çize çize ilerleyelim;

1) Bırakın yakın dönem çalışmaları, argümanını geniş sayılı metaanalizlerin, klavuzların belirlediği yeni de değil eski referans kitaplarımızda “Yüksek doz iyot alımı sonrası gelişen tiroid hastalıkları” başlıklı bölüm yer alır.

DERKİ;

“Zemindeki tiroid hastalığınıza bağlı olarak aldığınız YÜKSEK DOZ IYOT sonrasında farklı senaryolar ile karşılaşabilirsiniz”

Mesela;

➡️Tiroid bezimiz hormon salınımını durdurabilir

➡️Zemindeki tiroid hastalığınız otonom kazanarak fazla miktarda hormon üretmeye başlayabilir, ve de bu etki 1 aydan 18 aya kadar uzayabilir.

Güdülen amaç Nodül küçültmek/hatta yok etmek, ilgili tedavi yaklaşımları doğası gereği en başından beri modern tıbbın konusu, bilimsel olarak kanıtlanan ise; normal tiroid fonksiyon testlerine sahip kişilerde levotiroksin ilacı ve radyoaktif iyot (RAİ) verildikten sonra ilaç ile %40 vakada, RAİ ile %80 vakada , sırası ile %20 ve % 40-60 oranında tiroid hacminde küçülme sağlayabildiği

FAKAT aynı bilimsel yayınlar; levotiroksin alan bu kişilerde kalp ritim problemi ve kemik erime riskinin arttığına da dikkat çekiyor, bundan dolayı ilgili BRANŞ doktoru ÇOK ÖZENLE SEÇILMIŞ VAKALARA YAKıN TAKIP ŞARTı ile bu tedavileri deneneyebilir.

Herhangi bir Takviye almadan önce, hastalığınız ile ilgili BRANŞ’ın doktoruna danışarak sağlığımızı öncelikle koruyalım.